You are here: Home

Benvinguts a la xarxa d'escoles

La Xarxa d’Escoles (Network of Schools) és una xarxa d’escoles multilingües de les àrees de llengües minoritàries d’Europa. Actua com una plataforma d’intercanvi d’informació entre els professionals de l’educació. Totes le escoles membre es troben en una àrea d’Europa on, juntament amb la llengua majoritària de l’Estat, s’utilitza una llengua minoritària. Les escoles membre utilitzen la llengua minoritària en la seva pràctica docent diària.

La Xarxa d’Escoles (Network of Schools) vol encoratjar el contacte entre les diferents escoles membre i els seus alumnes i promoure la col•laboració que es pugui dur a terme en els seus projectes, a fi i efecte d’aprendre mútuament i d’una manera directa de les experiències de cadascuna d’elles.

Uniu-vos a la Xarxa d’Escoles