You are here: Home

Croeso i wefan y Rhwydwaith Ysgolion!!

Mae’r Rhwydwaith Ysgolion yn rhwydwaith o ysgolion aml-ieithog o ardaloedd ieithoedd lleiafrifol Ewrop. Mae’n darparu llwyfan i ymarferwyr addysg gyfnewid gwybodaeth.  Mae bob ysgol sy’n aelod mewn ardal o Ewrop lle defnyddir iaith leiafrifol ochr yn ochr â phrif iaith y genedl.  Mae’r ysgolion yn defnyddio’r iaith leiafrifol yn weithredol yn eu dysgu bob dydd.

Mae’r Rhwydwaith Ysgolion eisiau annog cyswllt rhwng yr ysgolion sy’n aelodau a’u disgyblion ac hybu cydweithredu ar brosiectau ar y cyd fel eu bod nhw’n gallu dysgu gan ei gilydd yn uniongyrchol.

Ymunwch â’r Rhwydwaith Ysgolion