You are here: Home

Velkommen til hjemmesiden af Network of schools!!

The network of schools er et netværk af flersprogede skoler i de europæiske mindretalsregioner. Det stiller et IT-forum til rådighed for undervisere fra den flersprogede mindretalsverden rundt om i Europa, hvor de kan bytte, uddele og bekendtgøre informationer, erfaringer og nye tiltag indenfor den daglige undervisning i deres mindretalssprog.

Alle skoler, der er del af dette netværk, er beliggende i europæiske regioner, hvor et mindretalssprog bliver talt ved siden af det nationale sprog. Disse skoler bruger mindretalssproget aktivt i deres daglige undervisning.

Skolenetværket vil opmuntre til og styrke samarbejdet mellem disse skoler og deres elever og fremme sama-rbejdet om fælles projekter, så de kan lære af hinanden i det daglige.

Bliv medlem af skolenetværket!!