You are here: Home

Fàilte gu làrach-ĺn Ĺonra nan Sgoiltean!!

Is e ĺonra de sgoiltean ioma-chànanach a tha ann an Ĺonra nan Sgoiltean ann an sǵrean mhion-chànanan san Roinn Ẹrpa. Tha an ĺonra a’ solarachadh àrd-ùrlar airson a bhith ag iomlaid fiosrachaidh am measg luchd-cleachdaidh foghlaim. Tha na sgoiltean aig a bheil ballrachd stèidhichte ann an ceàrnaidhean den Roinn Ẹrpa far a bheil am mion-chànan air a chleachdadh ri taobh a’ chànain nàiseanta. Bidh na sgoiltean a’ cleachdadh a’ mhion-chànain nan obair teagaisg làitheil.

Tha Ĺonra nan Sgoiltean airson ceanglaichean a bhrosnachadh eadar na diofar sgoiltean aig a bheil ballrachd agus nan sgoilearan aca agus airson co-obrachadh air co-phṛiseactan a chur air adhart gus an ionnsaich iad gu d́reach bho chèile.

Faigh ballrachd ann an Ĺonra nan Sgoiltean