You are here: Home

Welkom op de website van het Netwerk van Scholen

Het Netwerk van Scholen is een netwerk van meertalige scholen in minderheidstaalgebieden in Europa. Het biedt een platform voor de uitwisseling van informatie tussen docenten en opleiders. Alle scholen die lid zijn van het netwerk bevinden zich in een gebied in Europa waar, naast de staatstaal, een minderheidstaal gebruikt wordt. De scholen maken actief gebruik van de minderheidstaal in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Het Netwerk van Scholen wil contacten tussen de verschillende scholen en hun leerlingen stimuleren en samenwerking in gezamenlijke projecten bevorderen, zodat de scholen van elkaar kunnen leren.

Word lid van het Netwerk