You are here: Home

Wäljkiimen tu e hüüsesid foont neetwärk foon schoule!!

Dåt neetwärk foon schoule as en neetwärk foon mörspräklike schoule önj manerhäide regioone foon Europa. Et sörit for en interneet-mårkedplååts, weer nais än oudere informasjoone twasche schöljmäistere üt da nåmde regioone ütprunged wårde koone.

Åle schoule wat en diilj foon dåt neetwärk san, san önj regioone foon Europa tu finen, weer en manerhäidespräke tubai di stootsspräke brükd wårt. – Da deer schoule brüke e manerhäidespräke önj jare warkeldäis årbe än bait unerruchten önjt schölj.

Dåt neetwärk wal da änkelte schoule deer bai heelpe, dåt’s tuhuupe uuge än uk jare schoulere deer bai stipe, dåt’s tuhuupe årbe koone. Et wal ja uk deertu bränge, gemiinsoome projäkte döörtufäären, sü dåt ja deerbai foonenouder liire.

Mååg ma bait et neetwärk foon schoule