You are here: Home

Välkommen till hemsidan för the Network of Schools

The Network of Schools är ett nätverk för flerspråkiga skolor i områden med minoritetsspråk i Europa. Nätverket utgör en plattform för utbyte av information mellan skolor och andra pedagogiska inrättningar. Alla medlemsskolor befinner sig i sådana regioner i Europa där ett minoritetsspråk talas jämsides med det nationella språket. I den dagliga undervisningssituationen använder sig skolorna aktivt av minoritetsspråket.

The Network of Schools har som målsättning att uppmuntra kontakten mellan elever och lärare i de olika medlemsskolorna och på så sätt stöda dem i olika samarbetsprojekt. Tanken är att de på så sätt lär sig av varandra

Anslut dig till the Network of Schools